Pas voor de klas Voor beginnende leerkrachten leerkrachten
Adverteren

Pas voor de klas
Onderwijs / Basis onderwijs

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Jouw link hier?
Link toevoegen

 Tips
Jouw link hier?

 Over Pasvoordeklas
Handige website met informatie voor startende leerkrachten.


Juf Emma.nl

 Documenten
Documenten


Cito Wiki
OBS De Blokkendoos
Bookmark
https://bit.ly/3c7Bd7O
https://bit.ly/2RwDcco
https://bit.ly/3kuAJf7
Is Cito nog belangrijk?
Paper
Google Artikel

 Onderwijs
Naar de basisschool Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij of zij straks naar de basisschool? Dan is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. In dit artikel vertellen we je alles over allerlei uiteenlopende zaken die op de basisschool aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw avontuur starten met je kind. In dit artikel vertellen we je over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kan doen als je kleuter niet goed mee kan komen op de reguliere school. Vanaf 4 jaar naar school In Nederland gaan veel kinderen vanaf 4 jaar naar school. 4 jaar is een prettige leeftijd om te starten met het onderwijs in groep 1. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht gaat pas in als een kind 5 jaar oud is. Dan is onderwijs wel een plicht. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan op jonge leeftijd omgaan met anderen en wordt meer en beter voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leerkracht beslissen om het schoolgaan op te bouwen en een kleuter in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.


Cito informatie
Cito groep 4 overzicht
Basisschool Edu
Informatie over Cito in gr 4
https://bit.ly/35IKT7z
https://bit.ly/33wotDW
https://cutt.ly/qfFi44J
Behandel rekenproblemen

 Linkplaatsing
Link toevoegen

 Link op deze pagina
Link plaatsen

 Informatie
Informatie


Cito en juf Esther
Het belang van de Cito

 Basisonderwijs
Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis gewerkt. Deze ontwikkeling speelt zich af op veel gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Veel vakken inderdaad, maar leerlingen krijgen ze niet tegelijk. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een grotere rol gaan krijgen. Rekenonderwijs begint klein en overzichtelijk en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Sommige vakken komen elke dag aan bod, zoals rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het rooster.


Bijles voor Cito groep 4
Cover

 Verwijzing speciaal basisonderwijs
Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere basisschool. Het kan komen door problemen met leren, maar ook door ongewenst gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet dan wel laten zien alles gedaan te hebben om een leerling te begeleiden. Het kan echter zijn dat een kind niet geholpen kan worden en door deskundigen naar het sbo wordt verwezen. Dat kan een nare gebeurtenis zijn voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter in kan schatten wat een kind met gedrags- en leerbehoeften van school nodig heeft en daarop in kan zetten. Meer info Hoewel we in ons land onderwijs hebben dat stevig georganiseerd is, is niet alles duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie van onderwijs. Schroom ook niet op bezoek te gaan op de school of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid geschetst, maar elke school zal daar keuzes in maken. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen verschillende profielen en achtergronden. Op school maak je zo een afspraak en directies vinden het maar al te leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.


Juf Danielle

 Infotheek
Infotheek


Over basisonderwijs

 Cito-toetsen basisschool
Om de ontwikkeling van kinderen te controleren worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De methodetoetsen hebben gelijk plaats na het afronden van een blok in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ondanks dat de resultaten van methodetoetsen van belang zijn, toch worden voornamelijk de Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van de methodetoetsen en zijn te interpreteren door juffen en meesters. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om kinderen of complete groepen gerichter onderwijs te bieden.


OBS De Krullevaar
OBS Dikkertje Dap

 Linkplaatsing?
Link toevoegen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 22-10-2020
Gewijzigd: 07-04-2024
Rubrieken: 8
Links: 26
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - LinkActueel.nl - Eigen domeinnaam